Институт коучинга

Программа подготовки профессиональных коучей Professional Coach ICU начнется:

20 апреля 2024 в стандартном онлайн формате (украинско-латвийская группа). +380 662603315


М. Дернаковский

Коучинг — це мистецтво створення ( з допомогою бесідита поведінки) середовища, яке полегшить рух людини в отриманні бажаного, так, щоб це приносило задоволення.

Ціль коучингу — розкриття потенціалу особистості для максимальної особистої ефективності. Він допомагає особистості навчатися, ніж учити. (Т. Голві)

Сучасний коучинг — специфічне направлення консалтингу, яке активно використовується в менеджменті. До коуча звертаються на індивідуальну консультацію для отримання бажаної цілі: розвиток лідерських якостей, вирішення конфліктних ситуацій, , покращення особистісних продажів ітд. Методологія коучингу також може бути використана і в процесі роботи з групою.

Так як коучинг більш ціленаправлений та враховує індивідуальні особливості клієнта, він вважається більш ефективним, ніж звичайні тренінгові та навчальні програми. В США коуч — офіційно зареєстрована професія.

Наш центр окрім навчання програм коучингу, також пропонує спецпрограми навчання персоналу з урахуванням максимальної короткостроковості, інтенсивності та економії ( мінімальна ціна), в яких зібрані практичні навики, які є найбільш корисними для слухачів більш довших програм цієї ж теми.

Інтерв’ю Михайла Дернаковського про те, що таке коучинг

Коучинг — від слова coach (англ) — тренувати, репетирувати; тренер, репетитор.

Крайні 30 років коучинг сформував власну методологію і відрізняється від класичного тренінгу та стандартної консультації, як один із найефективніших направлень в консалтингу, активно використовується в бізнесі. Наразі коуч — це особлива професія; це професійний консультант та бізнес-тренер, який володіє знаннями в сфері бізнес процесів та методологією ведення тренінгів на на індивідуальну консультацію для отримання конкретної цілі: розвиток лідерських якостей, вирішення конфліктів, покращення особистих продажів, навчання делегуванню та ін.

Організація Інститут Коучингу ( м. Київ) є представником Професійної асоціації ASBL International Coaches Union зі штаб-квартирою в Люксембурзі.

«Міжнародний Союз Коучів», ціль якої — якісне та інтенсивне навчання персоналу та підготовку коучів найвищої кваліфікації з отриманням міжнародних сертифікатів.

Наш центр з Програмою Підготовки Професійних коучів ICU став переможцем Міжнародного конкурсу Вибір Року 2017

Украина, г. Киев, тел.: +380 662603315

Професійна асоціація ASBL International Coaches Union нараховує більше 7000 активних учасників по всьому світу.

Дана міжнародна асоціація з’явилася в результаті системної комунікації різних центрів та навчаючих організацій, які проводять навчання по коучингу, ключовою ціллю яких є підтримка високих стандартів в даному напрямку навчання, постійний розвиток бізнес-психології. Професійна асоціація ASBL International Coaches Union декларує, що базується в своєму розумінні коучингу на основні поняття розробленими засновниками коучингу — Т. Голві, Дж. Уитмора, Т. Леонарда.

 3 жовтня 2011 року в Празі Професійна асоціація ASBL International Coaches Union (ICU) та міжнародна коучингова мережа (ICN) створили на партнерських умовах Міжнародну Асоціацію Коучів та Тренерів (ICTA, International Coach & trainer Association). Зі сторони ICU статутний документ підписав Майстер Тренер М. Дернаковський, від імені ICN Майстер-Тренера Джек та Хелен Макані (переглянути устав — https://coachunion.co.ua/wp-content/uploads/2014/02/articlesicta.pdf).

 См. Устав ICTA

В результаті співпраці співзасновників Міжнародної асоціації Коучів визначені основні стандарти в навчанні коучингу, етичні стандарти коуча, ключові компетенції, які опираються на концепцію класичного коучингу Т. Голві, Дж. Уитмора та Т. Леонарда. Також було сформовано порядок единого обліку сертифікації спеціалістів та обов’язкове надання сертифікованим спеціалістам інформації та необхідної підтримки, участь у проведенні сертифікаційних програм як коуча-консультанта не залежно від місця знаходження учасника спільноти.

Для того аби стати членом ICU потрібно пройти навчальну програму ICU підготовки коучів та продемонструвати необхідний рівень компетенцій по застосуванню коучингових методів, або ж надати ICU сертифікати професійної підготовки в сфері коучинга, сертифікати партнерських організацій ( Університет Франкліна, США, сертифікати, які акредитованіАмериканським інститутом Бізнес-Психології, США)

Перебування в асоціації дає можливість отримати постійну знижку для відвідування всіх заходів. Також це дає можливість пройти додаткове навчання по підготовці як коуч-тренерів, а в перспективі стати акредитованим коуч-тренером Міжнародної Асоціації Коучів.

Критерії членства ICU. Вам потрібно мати більше 500 годин тренінгу в сфері коучинга ( або суміжних направлень акредитованих інститутів), пройти особисту супервізію, як клієнт пройти індивідуальнуальний коучинг у сертифікованого коуча, також отримати навики супервізії в коучингу. Отримавши вищезазначені критерії, ви маєте право претендувати на звання Professional Master Coach. Для цього вам потрібно подати заявку за адресою info@coachunion.com відправивши всі відповідні документи. Вам потрібно буде також прислати відеороботи з клієнтом через файловий обмінник. Наступний крок —  обговорення вашої роботи з сертифікованим Майстер-Тренером Асоціаці Коучів ICU в онлайн режимі. Розгляд поданого вами звернення відбувається кілька тижнів. За результатами сертифікаційного процесу, вам буде надісланий відповідний сертифікат. Всі деталі сертифікації будуть вказані у відповіді на вашу заявку. Також ви можете пройти сертифікацію англійською або  іспанською мовами.

Міжнародна Асоціація Коучів ICU також активно використовує технології «Трансформаційного коучинга» в процесі роботи клієнта над внутрішніми змінами для отримання бажаної цілі.

Для чіткого розуміння відмінностей трансформаційного коучинга від інших сфер професійної допомоги (психотерапії, психологічного консультування… ) Міжнародна Асоціація Коучів розробила  покази   для застосування Трансформаційного коучинга.

Показники для використання трансформаційного коучингу:

  1. Клієнт знаходиться в ситуації глухого кута і не бачить можливостей руху до бажаного результату.
  2. Клієнт визначає план дій, бере зобов’язання, але йому щось заважає внести зміни в своє життя.
  3. Безпосередній запит клієнта на трансформаційний коучинг.
  4. Наявність протирічливих глибинних цінностей, які усвідомлені клієнтом.
  5. Відсутність релевантностіідентичності клієнта та його стратегічної цілі, усвідомленої клієнтом.

Коучі Міжнародної Асоціації Коучів бездоганно володіють базовими технологіями індивідуального, трансформаційного та комендного коучинга.

I Базові  сесії індивідуального коучингу ICU ( всі 12 базових сесій

 

I Базовыесессиииндивидуальногокоучинга ICU (все 12 базовых сессий индивидуального коучинга осуществляются на основе модели GROW):

1-4 Поведенческий индивидуальный коучинг (осваиваются в процессе 1-2 модуля программы):

1 классическая коучинг-сессия.

2 сессия стратегического коучинга.

3 коучинг в работе с зависимостями и привычками.

4 индивидуальный коучинг-тренинг.

5-12 Трансформационный индивидуальный коучинг (осваиваютя в процессе 5-7 модуля программы):

5 Трансформационная сессия с использованием «линии времени».

6 Эпистемологические метафоры недирективные.

7 Эпистемологические метафоры на основе метода «Символ-Драма»

8 Эпистемологические метафоры директивные.

9 Трансформационная сессия по работе с убеждениями и ценностями.

10 Трансформационная сессия по работе с частями личности.

11 Изоморфные метафоры, сторителлинг и метафоры идентичности.

12 Сущностная трансформация.

II Базовые компетенции командного коуча ICU (осваиваются в процессе 3 и 4 модуля программы):

1 Базовые навыки классического коуча.

2 Навыки вербального и невербального управления группой (управляющие жесты, маркирование, якоря, использование пространства, психогеография, методы «уходов» от дискуссий).

3 Владение риторическими приемами (сигналинг, риторические вопросы, маркирование, тропы).

4 Владение приемами управления 1 и 2 фазами динамики группы.

5 Навык создания коучинг-тренинга.

6 Навыки организации процесса поиска креативных решений в процессе командного коучинга (владение различными методами мозгового штурма, модеративными методами, методами поиска решений через ассоциации)

7 Использование модели SOAR с целью проведения коучинг-сессии на основе системных процессов.

8 Владение моделью Коттера.

9 Владение моделью Сенге.

10 Владение технологиями коучинга для разрешения конфликтов и медиации. Стратегии улаживания конфликтов.

III Дополнительные навыки:

1 Владение технологиями коучинга для помощи клиенту в процессе переживания им острого и хронического стресса.

2 Владение технологиями маркетинга и продвижения услуг себя как коуча.

IV Навыки использования коучинга в менеджменте.

1 Проведение сессий командного коучинга в процессе совещаний (meeting).

2 «Коридорный» коучинг в процессе сопровождения команды по достижению поставленных результатов.

3 Классический коучинг с подчиненными с целью выстраивания отношений с каждым сотрудником и согласования целей.

4 Коучинг с целью командообразования.

5 Коучинг с целью обучения.

Ключевые компетенции коуча. (на основе компетенций коуча Т. Леонарда)

 

Компетенция № 1

Соответствие этическим нормам и профессиональным стандартам – Понимание этических норм и стандартов коучинга, а также способность адекватно применять их во всех ситуациях, возникающих при коучинге клиента.

1. Понимает и неукоснительно соблюдает Этические Нормы Международного Союза Коучей.

2. Ясно различает коучинг, консультирование, психотерапию и иные методы профессиональной помощи клиентам;

3. При необходимости, рекомендует обратиться к соответствующему специалисту, умеет определить, когда это необходимо и каковы имеющиеся ресурсы.

Компетенция № 2

Заключение Коучингового Соглашения – Способность понять, что требуется при каждом конкретном взаимодействии с клиентом во время коучинга, и установить соглашение с возможным и новым клиентом о процессе проведения коучинга и ваших взаимоотношениях.

1. Понимает и эффективно обсуждает с клиентом правила и конкретные параметры взаимоотношений в коучинге (например, логистику, оплату занятий, расписание, подключение третьих лиц, если это целесообразно и приемлемо);

2. Достигает соглашения о том, что приемлемо в этих отношениях, а что нет, что предлагается, а что не предлагается, о зонах ответственности коуча и клиента;

3. Определяет, есть ли соответствие между его/её методами коучинга и потребностями возможного клиента, которое обеспечит эффективность коучинга.

Компетенция № 3

Установление доверительных отношений с клиентом – умение создать обстановку безопасности и поддержки, обеспечивающую постоянное взаимное уважение и доверие

1. Выказывает истинную заботу о благополучии и будущем клиента;

2. Постоянно демонстрирует свою собственную целостность, честность и искренность;

3. Заключает ясные соглашения и выполняет обещания;

4. Демонстрирует уважение к восприятию клиента, его стилю обучения и к личности клиента;

5. Обеспечивает постоянную поддержку и поддерживает новые модели поведения и действия, включая те из них, что касаются принятия риска и боязни неудачи;

6. Спрашивает разрешения клиента на проведение коучинга в новых, ещё непривычных «чувствительных» для клиента областях.

Компетенция № 4

Коучинговое Присутствие — Способность быть полностью осознанным и создавать непринужденные отношения с клиентом, демонстрируя открытую, гибкую и уверенную манеру поведения.

1. Осознанно взаимодействует и остаётся гибким в процессе коучинга, «танцуя» в текущем моменте;

2. Находится в контакте с собственной интуицией и доверяет внутреннему знанию другого — «слушает внутренний голос»;

3. Открыт к неведению и принимает риски;

4. Видит много способов работы с клиентом и в каждый момент выбирает наиболее эффективный;

5. Эффективно использует юмор, создавая ощущение лёгкости и энергии;

6. Уверенно меняет перспективы и экспериментирует с новыми возможностями в собственных действиях;

7. Демонстрирует уверенность в работе с сильными эмоциями, способен управлять собой, не позволяя эмоциям клиента доминировать и запутывать себя.

Компетенция № 5

Активное слушание — Умение полностью сконцентрироваться на том, что говорит и о чём умалчивает клиент, понять смысл сказанного в контексте желаний клиента и поддержать процесс высказывания клиентом своих чувств и мыслей.

1. Концентрирует внимание на клиенте и его планах, а не на своих планах, составленных для клиента;

2. Слышит, что заботит клиента и вызывает у него сомнения, каковы его цели, ценности и убеждения о том, что возможно, а что нет;

3. Проводит различие между словами, интонацией и языком тела;

4. Обобщает, перефразирует, повторяет и отзеркаливает сказанное клиентом, чтобы убедиться в чёткости и правильности понимания;

5. Поддерживает и вдохновляет, принимает, изучает и способствует усилению выражения клиентом его чувств, восприятия, озабоченности, убеждений, предположений и т.д.;

6. Интегрирует и строит процесс, исходя из идей и предложений клиента;

7. Резюмирует или понимает суть того, что говорит клиент, и помогает ему достичь своей цели, а не увлекаться длинными описаниями;

8. Позволяет клиенту «выпустить пар» или «разъяснить» ситуацию, не вынося суждений, не принимая какую-либо сторону, чтобы перейти к следующим шагам.

Компетенция № 6

Постановка «сильных» вопросов — способность задавать такие вопросы, которые раскрывают информацию, необходимую для получения клиентом максимальной пользы от взаимодействия с коучем, и способствуют коучинговым отношениям.

1. Задаёт вопросы, отражающие активное слушание и понимание взгляда клиента;

2. Задаёт вопросы, провоцирующие совершение открытий, озарение, пробуждающие целеустремлённость и активность (например, такие, которые бросают вызов предположениям клиента);

3. Задаёт открытые вопросы, порождающие большую ясность, новые возможности или знания;

4. Задаёт вопросы, продвигающие клиента по направлению к желаемому, а не требующие от клиента находить доказательства или оглядываться назад.

Компетенция № 7

Прямое общение — Способность эффективно общаться на протяжении сессий коучинга и пользоваться тем языком, который производит наибольшее позитивное воздействие на клиента.

1. Делясь чем-либо и давая обратную связь, изъясняется ясно, чётко и прямо;

2. Четко формулирует и переформулирует, проводит рефрейминг, чтобы помочь клиенту понять, разобраться в том, чего он хочет, или в том, в чем он не уверен, взглянув с иной перспективы;

3. Ясно излагает цели коучинга, программу сессии, цель использования техник, методов или упражнений;

4. Использует подходящий и уважительный по отношению к клиенту язык (например, избегает в языке дискриминации по полу, расе, не использует специфических технических терминов, жаргонизмов);

5. Пользуется метафорами и аналогиями, чтобы помочь проиллюстрировать важную мысль или создать словесную картину.

Компетенция № 8

Стимулирование Осознания — Способность интегрировать и точно оценивать многочисленные источники информации, и интерпретировать её таким образом, чтобы помочь клиенту осознать происходящее и тем самым достичь оговоренных результатов.

1. Рассматривая и оценивая вопросы и дела клиента, выходит за рамки сказанного, не позволяет себе «попасться на крючок» описания, данного клиентом;

2. Расспрашивает с целью добиться более глубокого понимания, осознания и ясности;

3. Определяет и раскрывает для клиента его/ ее лежащие в основе темы и заботы, типичные и постоянные способы восприятия себя самого и окружающего мира, различия между фактами и их интерпретацией, несоответствие между мыслями, чувствами и действиями;

4. Помогает клиентам открывать новые для себя мысли, убеждения, ощущения, эмоции, настроения и т.д., усиливающие их способность предпринимать активные действия и достигать того, что для них важно;

5. Раскрывает перед клиентами более широкие перспективы и вдохновляет их на смену точки зрения и нахождение новых возможностей для действий;

6. Помогает клиентам увидеть разные, взаимосвязанные факторы, влияющие на них и на их поведение (например, мысли, эмоции, тело, фон, окружение);

7. Делится инсайтами с клиентами так, чтобы они были полезны и имели смысл для клиента;

8. Определяет наиболее сильные стороны и основные области обучения и роста, а также то, на что наиболее важно обратить внимание во время коучинга;

9. Просит клиента проводить различие между заурядными и значимыми вопросами, ситуативным и повторяющимся поведением, когда обнаруживает несоответствие между декларируемым и действиями.

Компетенция № 9

Проектирование действий — Умение создать совместно с клиентом возможности для непрерывного обучения во время коучинга и в жизни / на работе, и для того, чтобы предпринимать новые действия, которые наиболее эффективно приведут к оговоренным результатам коучинга.

1. Организует мозговые штурмы и помогает клиенту определить те действия, которые позволят ему продемонстрировать, отработать и углубить новые знания;

2. Помогает клиенту сконцентрироваться и систематически изучать наиболее существенные для достижения оговоренных целей коучинга конкретные проблемы и возможности;

3. Вовлекает клиента в исследование альтернативных идей и решений, оценку вариантов и принятие соответствующих решений;

4. Поддерживает активные эксперименты и самопознание, где клиент сразу же пробует то, что было предметом обсуждения и изучения во время сессии, в своей работе и жизни;

5. Отмечает успехи и способности клиента, способствуя их дальнейшему росту;

6. Бросает вызов предположениям и точкам зрения клиента, провоцируя появление новых идей и находя новые возможности для действий;

7. Поддерживает или выдвигает точки зрения, соответствующие целям клиента, и, не симпатизируя ни одной из них, убеждает клиента рассмотреть их;

8. Помогает клиенту «Сделать Это Прямо Сейчас», во время сессии коучинга, обеспечивая немедленную поддержку;

9. Поддерживает рабочее напряжение, «растяжку», поощряет постановку сложных задач, но вместе с тем поддерживает комфортный темп обучения.

Компетенция № 10

Планирование и постановка целей — Умение разработать эффективный план коучинга с клиентом и соблюдать его.

1. Обобщает собранную информацию и определяет с клиентом план коучинга и цели развития, затрагивающие проблемы и главные области, требующие изучения и развития;

2. Формирует план, предполагающий получение достижимых, измеримых, конкретных результатов и содержит сроки достижения;

3. Вносит в план изменения, если это требуется в процесса коучинга и при изменении ситуации;

4. Помогает клиенту отыскать и получить доступ к другим ресурсам в целях обучения (например, к книгам, к другим специалистам);

5. Определяет и намечает первые значимые для клиента успехи

Компетенция № 11

Управление прогрессом и ответственностью — Умение удерживать внимание на том, что важно клиенту, и оставлять ответственность клиенту совершать действия.

1. Чётко запрашивает от клиента действия, которые продвинут его вперёд к его поставленным целям;

2. Отслеживает происходящее, спрашивая у клиента о тех действиях, за которые клиент взял на себя обязательство на предыдущих сессиях;

3. Узнает, что клиенту удалось сделать, что не удалось, чему он научился, что осознал со времени проведения предыдущей сессии или сессий;

4. Эффективно подготавливает, организует и просматривает совместно с клиентом информацию, полученную в ходе сессий;

5. Не даёт клиенту сбиться с пути между сессиями, концентрируя внимание на плане и намеченных результатах коучинга, оговоренному плану действий и темах для следующей сессии (сессий),

6. Фокусируется на плане коучинга, но остаётся открытым для корректировки поведения и действий на основании самого процесса коучинга и изменений направления в ходе сессий,

7. Способен переключаться между масштабной картиной того, к чему движется клиент, созданием контекста обсуждаемой темы и тем, куда клиент хочет попасть;

8. Активизирует самодисциплину клиента и заставляет клиента отвечать за то, что, по его словам, он собирается предпринять, за результаты запланированных действий и конкретный план с определенным временным форматом;

9. Развивает способность клиента принимать решения, работать с ключевыми вопросами и развиваться (получать обратную связь, устанавливать приоритеты и темп обучения, рефлексировать и учиться на опыте);

10. Позитивно бросает клиенту вызов, обращая внимание на факт, когда тот не предпринял оговоренных действий.